Atopialiitto
Tulosta tämä sivu

Atopiskt eksem

Vadå - atopi?

Den bakomliggande orsaken till atopiskt eksem är atopi, en ärftlig, ökad benägenhet att reagera ovanligt kraftigt på ett flertal retande agens. Till de atopiska sjukdomarna räknas atopiskt eksem, allergisk snuva, allergisk ögoninflammation, födoämnesallergier och även vissa former av astma.


Atopi och huden

Huden hos en atopiker har avvikande uppbyggnad: hudens ytliga cellager låter fukt passerar ut ovanligt lätt och släpper samtidigt in ett flertal retande ämnen till huden. Även hudens fettsammansättning är annorlunda. Men ett atopiskt eksem är i första hand en inflammatorisk sjukdom. Lokalisationen för atopiska eksem varierar med åldern; hos unga personer sitter de vanligen i armbågs- och knävecken samt i ansiktet och övre delen av bålen.


Vad gör ont värre?

Ett flertal faktorer inverkar vid uppkomsten av atopiskt eksem. En atopisk hud tenderar att i synnerhet under vinterhalvåret bli torr och kliande. En naturlig följd av klådan är att man river sig i skinnet vilket ofta förvärrar besvären och klådan så att en ond cirkel uppstår. Ivrigt tvättande som torkar ut huden, grova klädesplagg, svettning och annan retande inverkan sätter fart på ett atopiskt eksem. Ibland visar sig en eller flera allergiskt betingade åkommor vara bakomliggande orsak till ett envist atopiskt eksem. Det är känt att symtomen förvärras vid stress. Den atopiska huden är dessutom särskilt mottaglig för olika slags bakterie-, virus- och svampinfektioner.


Goda råd?

Det går inte att bli kvitt en ärftlig benägenhet för atopi, men symtomen kan behandlas effektivt. Att regelbundet smörja in huden är en hörnsten i terapin. Vid behov kompletteras behandlingen med kortisonsalvor för att dämpa inflammationen. I samma syfte ges ljusbehandling, vanligen SUP, som minskar hudens benägenhet att reagera med klåda och irritation. Ibland behövs antibiotika eller andra läkemedel för invärtes bruk. Tack vare en bra relation till behandlande läkare och sjuksköterska kan patientens ovisshet minskas samtidigt som man säkerställer att behandlingen av det besvärliga eksemet fortlöpande är den bästa möjliga. Det är skäl att genom testning utesluta.


Kan man leva som vanligt trots atopisk hud?

En atopisk hud brukar göra sig påmind mer eller mindre ständigt i form av envis klåda eller eksem. Men visst kan man leva förhållandevis normalt. Man får tvätta sig och hålla sig ren men en burk med salvbas är ett måste i atopikerns badrum och bör användas flitigt. Även atopiker mår bra av att motionera men skall gärna ta en snabb dusch genast efteråt för att skölja bort svetten. Mjuk bomull och andra skonsamma naturfibrer känns skönt vid atopisk hud.

Den som dagligen måste sköta sin hud kan i något skede drabbas av behandlingströtthet, slänger salvtuberna i soporna och låter huden klara sig bäst den kan. Uppbackning från närstående människor och andra atopiker gör det lättare att orka vidare. Medlemskap i Atopiförbundet är en utmärkt kanal till ny kunskap och stöd från andra människor i samma situation.


Pekka Autio
docent, specialist i hudsjukdomar
Atopiförbundets sakkunnigläkare


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä